ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε. είναι εξειδικευμένος επισκευαστής AUDI, VW, SEAT, SKODA, PORSCHE και αποτελεί συνέχεια της μακρόχρονης ατομικής δραστηριότητας του κ. Δημήτρη Λάτση, από το 1975 αποκλειστικά με αυτοκίνητα του GROUP VW.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 998362308
Δ.Ο.Υ.: Γ’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Επισκευές - Εμπόριο Αυτοκινήτων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-525.615, 2610-525.635
ΦΑΞ: 2610-525.215
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μονής Μαρίτσης 3 - Πάτρα
Τ.Κ.: 26333
MAIL: vwlatsis@otenet.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 035991616000